Algemene voorwaarden

 1. Door je in te schrijven middels onderstaand formulier committeer je je om ten gunste van de Stichting JP Balki Classic Memorial – JP Balki Event het deelnemersgeld ad € 7,50  over te maken op rekeningnummer NL41RABO0311549543 t.n.v. Stichting JP Balki Classic Memorial.
 2. De overboeking maakt je inschrijving pas definitief. Je betaalt dus vooraf.
 3. Na ontvangst van je online inschrijving ontvang je een e-mail ter bevestiging. De startnummers dienen opgehaald te worden op de daarvoor bestemde afhaaltijden in de dag(en) voorafgaand aan de loop.

 

Algemene voorwaarden

 1. De deelnemers verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan de algemene voorwaarden en het reglement.
 2. Deelnemers gaan akkoord met de mogelijke gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video, TV, internet e.d. voor promotionele dan wel publicitaire doeleinden van Stichting JP Balki Classic Memorial – JP Balki Event zonder daarvoor vergoeding te claimen.
 3. Deelnemen aan de loop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De deelnemer dient zich er vooraf, al of niet door raadpleging van een arts, van te vergewissen dat zijn gezondheid de voorziene inspanning toelaat. Stichting JP Balki Classic Memorial – het JP Balki Event aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ontstaan van welke schade dan ook door bekende of plotseling optredende gezondheidsproblemen van de deelnemer.
 4. Stichting JP Balki Classic Memorial – JP Balki Event is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen van deelnemers en begeleiders.
 5. De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
 6. Bij afgelasting zal in principe geen nieuwe datum worden vastgesteld.
 7. Het inschrijfgeld (zowel individueel als voor teams businessloop) dient uiterlijk de woensdag voor het evenement in het bezit van de loop te zijn.
 8. Voor deelname aan de loop geldt een minimum leeftijd van 12 jaar.
 9. Deelnemers gaan akkoord met het opnemen van opgegeven gegevens in het bestand van de loop. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het publiceren van de uitslagen op internet en het verzorgen van mailings. Deelnemers hebben bij het ontvangen van de individuele mailings de mogelijkheid zich uit te schrijven.
 10. Indien de loop door overmacht op laat tijdstip moet worden afgelast, dan zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 1. Restitutie van het inschrijfgeld vanwege annuleren door de deelnemer is niet mogelijk.
 2. De loop staat open voor alleen wandelaars en hardlopers.
 3. De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie en politie op te volgen.
 4. De deelnemers zijn verplicht om minimaal vijf minuten voor de start in de desbetreffende startvakken aanwezig te zijn. Na de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan.
 5. De gelopen netto tijd zal worden bepaald door het tijdwaarnemingsysteem van Stichting JP Balki Classic Memorial – JP Balki Event. De organisatie wijst elke verantwoording van de hand in geval van ziekten of ongevallen overkomen aan deelnemers.
 6. De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden. Zij moeten als deelnemer herkenbaar zijn.
 7. Het is verplicht het startnummer, voorzien van ingebouwde chip, op de borst te dragen.
 8. Na het vertrek van de laatste startgroep is het voor te laatkomers niet mogelijk om van start te gaan. Dit omdat het parcours zo snel mogelijk na de passage van de laatste lopers weer moet worden vrijgegeven voor het reguliere verkeer.
 9. Het deelnemen van wheelers of deelnemers met kinderwagens, rollators en huisdieren is niet toegestaan in verband met de veiligheid.
 10. De deelnemer dient zijn persoonsgegevens op de achterzijde van het startnummer volledig in te vullen.
 11. In geval van calamiteiten kan de organisatie zo optimaal mogelijk handelen.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.